Bosh sahifa / Maktabgacha ta'lim muassasalari

Samarqand viloyati Kattaqo‘rg‘on shahar Maktabgacha ta'lim bo‘limi tasarrufidagi davlat maktabgacha ta'lim muassasalariga navbatda turgan bolalar to‘g‘risida
MA'LUMOT

(MTM haqida batafsil ma'lumot olish uchun, MTM nomi ustiga bosing)

01.07.2022 holatiga

Muas-
sasa
Mav-
jud o‘rin-
lar soni
MTMga qatna-
yotgan bola-
lar
Mav-
jud bo‘sh o‘rin-
lar soni
Jami nav-
batga tur-
ganlar soni
1 1-DMTM 75 0 0 0
2 2-DMTM 150 0 0 0
3 3-DMTM 0 0 0 0
4 4-DMTM 180 0 0 0
5 5-DMTM 290 0 0 0
6 6-DMTM 170 0 0 0
7 7-DMTM 100 0 0 0
8 8-DMTM 210 0 0 0
9 9-DMTM 120 0 0 0
10 10-DIMTM 140 0 0 0
11 11-DMTM 102 0 0 0
12 12-DMTM 120 0 0 0
13 13-DMTM 140 0 0 0
14 14-DMTM 100 0 0 0
15 15-DMTM 120 0 0 0
16 16-DMTM 300 0 0 0
17 17-DMTM 162 0 0 0
18 18-DMTM 140 0 0 0
19 19-DMTM 150 0 0 0
20 20-DMTM 100 0 0 0
21 23-DMTM 120 0 0 0
Jami 2989 0 0 0